Aanmeldingen

Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2018

Totaal aanmeldingen: 54, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Nancy Boomstra Harlingen 5 familie
Niels Outhuijse Harlingen 3 familie
Emma Schram Harlingen 5 Facebook
Johan Hettema Tzum 3 website
Kees van der Schoot Sexbierum 2 website
Sigrid Dijkstra Bitgummole 5 Facebook
Dylan Drent Harlingen 2 familie
Nynke Agema Midlum 5 familie
Koos Jorna Harlingen 1 Facebook
Djé Jorna Harlingen 1 Facebook
jan hof Franeker 2 website
Bennie Hof FRANEKER 4 website
catrien Hof FRANEKER 7 website
Brian Zeilmaker Harlingen 2 website
Marijke Schut Tzum 7 Facebook
Arne Tigchelaar Franeker 2 Facebook
Samanta Visser Franeker 5 website
Meike Oevering Harlingen 5 Facebook
Akke Brussaard Bitgumermolen 7 Facebook
Sara Woltman Franeker 5 mailing
Marten Hiemstra Ried 3 Facebook
Jasper Boomsma Sint annaparochie 3 Facebook
Jan Volbeda Sexbierum 6 Facebook
Peter Kwast Harlingen 4 website
Henk Draaisma Harlingen 6 website
Sjouke Beimers Beetgumermolen 1 website
Lammert Wybren Stellema Harlingen 2 familie
Harry Mons Harlingen 2 website
Peter de Vries Berltsum 4 Facebook
Henk Nesse Pingjum 4 Facebook
Akkelyna de Haan Wier 5 mailing
Jacob Tijmersma Tijmersma Dronryp 2 mailing
Thijs Vrij Franeker 1 mailing
Reitse Klijnsma Franeker 3 mailing
Eric Hoekstra Midlum 3 mailing
Dylan Koel Harlingen 1 mailing
Jaimy Koel Harlingen 1 mailing
Fleur Jongema Kiesterzijl 5 Facebook
Bartele Boersma Harlingen 2 mailing
Martijn Broersma Sexbierum 1 website
IJsbrand Brandsma Harlingen 6 website
Marjan Schuijl Harlingen 5 mailing
Linda Kuipers-Landskroon Arum 7 Facebook
sander rinia makkum 3 mailing
Thomas Zuiderhof Harlingen 6 mailing
Tieme Tolsma Arum 1 mailing
Rinnert Tolsma ARUM 1 mailing
Hendrieke van der Schoot Sexbierum 5 familie
Dirk-Henk Kuipers Arum 2 mailing
Willem Seepma Franeker 6 mailing
Boudewijn Tulen Harlingen 2 website
Anja Junior Hitzum 7 website
Xander de Bruin Harlingen 1 mailing
Nina Helvrich Harlingen 1 mailing
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com