Aanmeldingen

Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2018. De aanmeldingen, die bij Kamsma zijn gedaan worden later verwerkt.

Totaal aanmeldingen: 269, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Nancy Boomstra Harlingen 5 familie
Emma Schram Harlingen 5 Facebook
Johan Hettema Tzum 3 website
Kees van der Schoot Sexbierum 2 website
Sigrid Dijkstra Bitgummole 5 Facebook
Dylan Drent Harlingen 2 familie
Nynke Agema Midlum 5 familie
Koos Jorna Harlingen 1 Facebook
Djé Jorna Harlingen 1 Facebook
jan hof Franeker 2 website
Bennie Hof FRANEKER 4 website
catrien Hof FRANEKER 7 website
Brian Zeilmaker Harlingen 2 website
Marijke Schut Tzum 7 Facebook
Arne Tigchelaar Franeker 2 Facebook
Samanta Visser Franeker 5 website
Meike Oevering Harlingen 5 Facebook
Akke Brussaard Bitgumermolen 7 Facebook
Sara Woltman Franeker 5 mailing
Marten Hiemstra Ried 3 Facebook
Jasper Boomsma Sint annaparochie 3 Facebook
Jan Volbeda Sexbierum 6 Facebook
Peter Kwast Harlingen 4 website
Henk Draaisma Harlingen 6 website
Sjouke Beimers Beetgumermolen 1 website
Lammert Wybren Stellema Harlingen 2 familie
Harry Mons Harlingen 2 website
Peter de Vries Berltsum 4 Facebook
Henk Nesse Pingjum 4 Facebook
Akkelyna de Haan Wier 5 mailing
Jacob Tijmersma Tijmersma Dronryp 2 mailing
Thijs Vrij Franeker 1 mailing
Reitse Klijnsma Franeker 3 mailing
Eric Hoekstra Midlum 3 mailing
Dylan Koel Harlingen 1 mailing
Jaimy Koel Harlingen 1 mailing
Fleur Jongema Kiesterzijl 5 Facebook
Bartele Boersma Harlingen 2 mailing
Martijn Broersma Sexbierum 1 website
IJsbrand Brandsma Harlingen 6 website
Marjan Schuijl Harlingen 5 mailing
Linda Kuipers-Landskroon Arum 7 Facebook
sander rinia makkum 3 mailing
Thomas Zuiderhof Harlingen 6 mailing
Tieme Tolsma Arum 1 mailing
Rinnert Tolsma ARUM 1 mailing
Dirk-Henk Kuipers Arum 2 mailing
Willem Seepma Franeker 6 mailing
Boudewijn Tulen Harlingen 2 website
Anja Junior Hitzum 7 website
Xander de Bruin Harlingen 1 mailing
Nina Helvrich Harlingen 5 mailing
Gooitzen Scheffer Sexbierum 3 mailing
Stefan Quisenaerts Harlingen 2 familie
mart Beuker Franeker 1 mailing
Sietse Muizelaar Franeker 1 mailing
Arjan Oevering Harlingen 2 Facebook
Enrico Post Sexbierum 1 familie
Sipke Hiemstra Easterein 6 mailing
piet de groot midlum 6 website
Friso Brink Franeker 2 familie
Lisa Ligthart Harlingen 7 mailing
Lizzy Ligthart Harlingen 5 mailing
Anne Brouwer Arum 5 mailing
Petra Brouwer Arum 5 familie
Jaap Van Loon Harlingen 4 mailing
Thom Posthumus Midlum 1 mailing
Rick Alberda Midlum 1 familie
Erica Kramer Heerenveen 5 Facebook
Daphne Leeuwen Arum 5 Facebook
Justin Haarsma Harlingen 2 mailing
Steven Breimer Harlingen 2 familie
Jordy De Haan Harlingen 1 website
Davy De Haan Harlingen 1 website
Marcel Amels Harlingen 2 mailing
Chris Outhuijse Franeker 2 mailing
Lieuwe Visser Franeker 6 krant
Diego Ardjosoediro Sexbierum 1 website
andré van der Woude Harlingen 4 mailing
Matthieu Visser Harlingen 3 mailing
Fenna Damstra Franeker 5 mailing
Fiera De Vries Sexbierum 5 mailing
Leo Reawaruw Leeuwarden 4 Facebook
René Sijbesma Harlingen 3 website
Tjalling Feenstra Herbaijum 2 Facebook
Stephanie De Vries Harlingen 5 Facebook
John Mons Sexbierum 3 mailing
Marianne Bierema Sexbierum 5 mailing
Hillyjanne van der Schaar Sexbierum 5 website
Mart Van der Molen Witmarsum 2 Facebook
Richard V/d Veen Ried 3 Facebook
Simon Nijkamp Harlingen 2 website
Theun van der molen Franeker 3 radio
Wesley Schaap Harlingen 2 familie
Lowie Quisenaerts Harlingen 2 familie
Pier Zaagemans Harlingen 2 familie
Broer Zaagemans Harlingen 3 familie
Judith Bosch Arum 5 familie
Jochum Mollema Sexbierum 4 website
Tiemo Postma Sexbierum 1 familie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com