Vrienden

VRIENDEN VAN HET LANENKAATSEN
Om het Lanenkaatsen te organiseren zijn wij voor een groot gedeelte aangewezen op de sponsoring vanuit het bedrijfsleven en de middenstand van Harlingen en omstreken. Zelfs voor deze zeer trouwe sponsors wordt het steeds moeilijker alle clubs en verenigingen die een beroep doen op sponsorbudgetten tevreden te stellen en dit betekend dat ook onze inkomsten uit de sponsoring teruglopen.

Vandaar dat wij in 2002 zijn gestart met de actie “Vrienden van het Lanenkaatsen”, en niet zonder succes, want al 180 mensen die het Lanenkaatsen een warm hart toedragen hebben zich hiervoor opgegeven en voor € 10,- een plaatsje op de nu al bekende “vriendenborden” verworven.

Nu hopen wij natuurlijk dat u ons wilt blijven steunen om dit mooie evenement te organiseren en tevens uw plaats op dit bord te behouden. Mocht het antwoord hierop positief zijn, vragen wij u vriendelijk weer de € 10,- over te maken op bankrekening NL66ABNA0474116166 t.n.v. Stichting Comité Lanenkaatsen onder vermelding van “Vrienden + jaartal”. Ook als ‘nieuwe vriend’ bent u natuurlijk van harte welkom.

DE VRIENDEN VAN HET LANENKAATSEN

Stefan Aalders Fam. Drent Johny & Patricia Jaarsma Niels Outhuijse Fam.G Sprik Keurs
Jan Aalders Alex Folkerts Hielke Jager Theo Outhuijse Yvonne Stam
Klaas Abma Justin Fopma Marijke Jorna Johan Outhuijse Y Stam
Fam. Adema Robert en Jacqueline Fopma Theo Kalksma Jantje Outhuijse Dirk Stellingwerf
Frank Alberda Willard en Karen Grootveld Siep van Kammen Hugo Outhuijse Sjouke van Straten
Frans Alberda Stefan Hanekamp Fam. Kamsma Tonny Outhuijse Piet Straub
Fr. Attema Fam.R. Hartman Willem van Keulen Daniel Outhuijse Age (Herman) Tichelaar
Joh. Balt Kerst Heida Oege Kingma Agnes Pennewaard Willem Tienstra
C Balt Henk van der Heide Siebren Klein Theunis R. Piersma R.J. Tienstra
Mw. Bergsma Jan van der Heide Cor Kliphuis Hillebrand Pollema Jaap Twijnstra
Geertje Bode Piet Heininga Dirk Knol Melle Populair Klaas v/d Veen
Jan-Jelke en Irma de Boer Bertus Helfrich Rob van der Kooi Janneke Quisenaerts Fam.B. Van Dijk
Jelke en Mara de Boer Johannes Hellinga Arjen Kooistra Leo Reawaruw Peter Veldhuis
Eddie Boersma Johan Hellinga Wim Kroon Rinnie Riem Willem Velthuis
Nancy Boomstra Tracey Helvrich Polly Kwast Siepie Roukema Lindert en Suzanne Visser
Ronald Bootsma Wytze Hempenius Johan Kwast Hessel Roukema Anneke Visser
Fam. Borgman Pieter Hijlkema Peter Kwast Henk Ruijgh Willem Visser
Bianca Bos Johannes Hinrichs Jan Kwast Joachim de Ruiter Rick Vlieger
Sandra Bos Rudi Hinrichs Fam. Lens Fam van der Schaaf Hans van der Werf
Fam. J. Bouma Corrie Hobma Frans Leunge Eelco van der Schaaf Wiebe Westra
Fam. Bouma Klaas van der Hoek Fam.E. Ligthart Manon Scheepstra Dirk en Tymo van Wier
Y. Braaksma Siep Hoek Lisa Ligthart Jan Scheffer Hilda Yntema
Fam.L. Brandsma Robert Hoek Johan Ligthart Leen Schlosser Carma van der Zee
Fam.J. Broekstra Rob van der Hoek Richard en Aliena Merckx Douwe Schoot Hotel Zeezicht
Jan de Bruin Doede van der Hoek In Vorm Massages Kees van der Schoot Melle Zegel
Hans Buikhuizen Frans Hoekstra Willem R. Miedema Jan en Sia van der Schoot Geert Zeilmaker
Gerard Cats Siep Hoekstra J.L. Miedema C. van der Schoot Sander Zeilmaker
Leo Copini Corrie Hoekstra Theun van der Molen Marjan Schuijl Andre Zijlstra
Fam.E. de Boer Frans Hoekstra Harry Mons Linda Schuijl Age Zijlstra
Wiebe van Dijk Bennie Hof John Mons Marijke Schut Alie Zijlstra-Zeilmaker
Simon van Dijk Siebo Homminga Dirk Monsma Ludwig Seerden FR Tine van Zon-Mulder
Ellen van Dijk Carlo Homminga Marcel Monsma Ludwig Seerden HA Mw.T. Zuiderhof
Liesje van Dijk-Souverein Ido Homminga Jesse Mulder Henk Seerden Rein en Carla
Anna Marie Dijkstra Thom Homminga Hilko & Regina Mulder Ralf Seerden
Albert Dijkstra Mw.M. Hoogstra Daan en Marieke Mulder Ludwig Seerden
Jan Dijkstra Johan van Hout P. Mulder Franz Seinen
M.J Douma Theo Huizenga Jan Nieuwenburg Eddie Sjollema
Dirk Draaisma Rinne Huizenga Willem Noorloos Geert van Slooten
Henk Draaisma Ralf van Hurck Fam. Oord Jolanda Smedinga
Theo Draijer Antje Huyser Joost Outhuijse Harrie Smits
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com