Vrienden

VRIENDEN VAN HET LANENKAATSEN
Om het Lanenkaatsen te organiseren zijn wij voor een groot gedeelte aangewezen op de sponsoring vanuit het bedrijfsleven en de middenstand van Harlingen en omstreken. Zelfs voor deze zeer trouwe sponsors wordt het steeds moeilijker alle clubs en verenigingen die een beroep doen op sponsorbudgetten tevreden te stellen en dit betekend dat ook onze inkomsten uit de sponsoring teruglopen.

Vandaar dat wij in 2002 zijn gestart met de actie “Vrienden van het Lanenkaatsen”, en niet zonder succes, want al 180 mensen die het Lanenkaatsen een warm hart toedragen hebben zich hiervoor opgegeven en voor € 10,- een plaatsje op de nu al bekende “vriendenborden” verworven.

Nu hopen wij natuurlijk dat u ons wilt blijven steunen om dit mooie evenement te organiseren en tevens uw plaats op dit bord te behouden. Mocht het antwoord hierop positief zijn, vragen wij u vriendelijk weer de € 10,- over te maken op bankrekening NL66ABNA0474116166 t.n.v. Stichting Comité Lanenkaatsen onder vermelding van “Vrienden + jaartal”. Ook als ‘nieuwe vriend’ bent u natuurlijk van harte welkom.

DE VRIENDEN VAN HET LANENKAATSEN

Jan Aalders Henk Draaisma Hielke Jager Theo Outhuijse Y. Stam
Stefan Aalders Alex Folkerts Marijke Jorna Johan Outhuijse Yvonne Stam
Klaas Abma Justin Fopma Theo Kalksma Jantje Outhuijse Dirk Stellingwerf
Familie Adema Familie Hanekamp Siep van Kammen Hugo Outhuijse Sjouke van Straten
Frank Alberda Fam. R. Hartman Fam. Kamsma Tonny Outhuyse Piet Straub
Frans Alberda Kerst Heida Willem van Keulen Agnes Pennewaard Age (Herman) Tichelaar
Fr. Attema Henk van der Heide Oege Kingma Theunis R. Piersma Willem Tienstra
Cor Balt Jan van der Heide Siebren Klein Hillebrand Pollema R.J. Tienstra
Joh. Balt Bertus Helfrich Cor Kliphuis Melle Populair Jaap Twijnstra
Mw. Bergsma Johannes Hellinga Dirk Knol Haye Postma Klaas van der Veen
Geertje Bode Johan Hellinga Rob van der Kooi Janneke Quisenaerts M. Vellinga
Fam. E. de Boer Tracey Helvrich Arjen Kooistra Leo Reawaruw Peter Velthuis
Eddie Boersma Wytze Hempenius Wim Kroon Rinnie Riem Willem Velthuis
Nancy Boomstra Johannes Hinrichs Jan Kwast Siepie Roukema Anneke Visser
Ronald Bootsma Rudi Hinrichs Polly Kwast Hessel Roukema Willem Visser
Fam. Borgman P.Hijlkema / M.Haan Johan Kwast Henk Ruigh Rick Vlieger
Bianca Bos Corrie Hobma Peter Kwast Joachim de Ruiter Hans van der Werf
Sandra Bos Klaas van der Hoek Fam. Lens Fam v/d Schaaf Wiebe Westra
Fam. J. Bouma Siep Hoek Frans Leunge Eelco van der Schaaf Margie Widdowsen
Fam. Bouma Robert Hoek Fam.E. Ligthart Manon Scheepstra Dirk en Tymo van Wier
Y. Braaksma Doede van der Hoek Johan Ligthart Jan Scheffer Hilda Yntema
Fam. L. Brandsma Rob van der Hoek Lisa Ligthart Leen Schlosser Carma vd Zee
Fam.J. Broekstra Frans Hoekstra Richard en Aliena Merckx Douwe Schoot Hotel Zeezicht
Jan de Bruin Siep Hoekstra Willem R. Miedema Kees vd Schoot Melle Zegel
Hans Buikhuizen Corrie Hoekstra J.L. Miedema Jan & Sia vd Schoot Geert Zeilmaker
Gerard Cats Frans Hoekstra John Mons C .vd Schoot Andre Zijlstra
Leo Copini Bennie Hof Harry Mons Marjan Schuijl Age Zijlstra
Familie Drent Joh. van Hout Dirk Monsma Ludwig Seerden Alie Zijlstra-Zeilmaker
Fam. van Dijk Siebo Homminga Marcel Monsma Henk Seerden Sander Zeilmaker
Wiebe van Dijk Carlo Homminga Theun van der Molen Ralf Seerden Tine van Zon-Mulder
Simon van Dijk Ido Homminga Jesse Mulder Franz Seinen Mw.T. Zuiderhof
Ellen van Dijk Thom Homminga Hilko Mulder Eddie Sjollema Willard en Karen Grootveld
Liesje van Dijk-Souverein Mw. M. Hoogstra P. Mulder Geert van Slooten
Anna Marie Dijkstra Joh. van Houten Jan Nieuwenburg Jolanda Smedinga
Albert Dijkstra Theo Huizenga Willem Noorloos Harrie Smits
Jan Dijkstra Rinne Huizinga Fam. Oord Sprik – Keurs
Dora Dijkstra Antje Huyser Daniel Outhuijse
M.J Douma Ralf van Hurck Joost Outhijse
Dirk Draaisma Johny & Patricia Jaarsma Niels Outhuijse
Theo Draijer

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com